criteria

Criteria

  • donaties worden uitsluitend éénmalig gegeven of gedurende een kortlopende periode. Structurele of periodieke bijdragen en aanvullingen van exploitatietekorten worden niet verstrekt
  • aanvragen ten behoeve natuurlijke personen worden in beginsel niet gehonoreerd
  • fondsenwervende organisaties zoals bijvoorbeeld het Rode Kruis, Unicef en serviceclubs, komen niet in aanmerking voor een donatie
  • het bestuur van de Stichting Amelanderhof vergadert 4 keer per jaar, een tijdige aanvraag is daarom gewenst
  • aanvragen voor projecten die reeds zijn aangevangen of voltooid komen niet voor een bijdrage in aanmerking
  • met het accepteren van een donatie gaat de aanvrager akkoord met een eventuele publicatie van het project
  • incidenteel ondersteunen wij ook projecten in ontwikkelingslanden. Hierbij is het noodzakelijk dat er personen of organisaties bij betrokken zijn, die zowel in Nederland als ter plaatse een ordelijk verloop en continuïteit kunnen waarborgen
  • in het algemeen geldt dat de continuïteit van nieuwe initiatieven, vooral voor wat betreft de exploitatie, moet zijn gewaarborgd. Een verantwoording van de bestedingen is een strikte voorwaarde voor het beschikbaar stellen van de geldend.