Projecten


 

 

Voorbeelden van grote projecten zijn:

■
 Een substantiële bijdrage in de kosten van de renovatie van bejaardentehuis Huize Majella in Parimaribo (Suriname), oorspronkelijk gesticht door Nederlandse missiezusters. Tevens zijn er nieuwe wandelpaden aangelegd om de leefomgeving te verbeteren.

■
 Een substantiële bijdrage in de kosten van de renovatie van bejaardentehuis Sint Anna in Jakarta (Indonesië) onder supervisie van de Zusters van Liefde.

 

Voorbeelden van overige projecten zijn:

■ Eenmalige bijdrage aan een stichting voor oudere afasiepatienten voor de organisatie van een eindejaarsbijeenkomst.

■
 Startsubsidie voor het opzetten van het project ‘Grijs Genoegen’ voor vereenzaamde ouderen die echt tussen wal en schip zijn gekomen.

■
 Eenmalige bijdrage in de totstandkoming van een wijksteunpunt in een wijkzorgcentrum voor ouderen.

■ 
Eenmalige bijdrage voor de inrichting van een hospice.

■
 Aanleg van twee parkeerplaatsen voor mindervaliden bij een katholieke kerk.

■
 Bijdrage aan Careclowns om dementerende senioren in een verzorgingstehuis op een vrolijke manier te activeren.

■
 Bijdrage aan Resto Van Harte, onderdeel van Stichting Van Harte. Dit is een maatschappelijke organisatie die zich inzet voor mensen en groepen die door maatschappelijke of persoonlijke veranderingen in een sociaal isolement zijn geraakt of dreigen te raken. Een van de middelen is het organiseren van gezamenlijke maaltijden.

■
 Eénmalige bijdrage voor de Voedselbank.