Lorem Ipsum

Stichting Amelanderhof

Stichting Amelanderhof is een van oorsprong katholieke Stichting. Een ‘vermogensfonds’, zonder onroerend goed en zonder personeel. In zijn huidige opzet bestaat Stichting Amelanderhof sinds 22 oktober 1976. De Stichting is een stille voortzetting van de oude Stichting Huize Sint Jozef, die aan de Voorstreek te Leeuwarden tot in 1980 het verzorgingshuis Sint Jozef exploiteerde. Stichting Amelanderhof verstrekt bijdragen voor algemeen maatschappelijke doelen die passen binnen de doelstelling: ‘Het bevorderen van het welzijn van senioren.’ Het accent bij de verstrekking van bijdragen ligt op projecten in Friesland of ontwikkelingslanden.  

Uitgangspunten bij de verstrekking van bijdragen zijn:  

 • bevordering van welzijn en gezondheid van senioren
 • speciale aandacht voor zorg aan gehandicapte senioren
 • verbetering van infrastructurele voorzieningen
 • prioriteit voor projecten in Friesland of ontwikkelingslanden

Jaarverslag

Klik hier om alle jaarverslagen en jaarrekeningen te bekijken.

‘Het bevorderen van het welzijn van senioren.’

Doelen van de Stichting

Stichting Amelanderhof heeft een ANBI-status, geregistreerd onder RSIN-nummer 815684058 en staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nr. 41000037.  

Het bestuur hanteert de statuten, zoals bij de KvK zijn vastgelegd. Daarnaast wordt gewerkt met een rooster van aftreden voor de bestuursleden, een donatiebeleid en beleggingsstatuut.  

  citaat uit de statuten artikel 2:  

 1. De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van welzijn van senioren in de ruimste zin van het woord.
 2. Zij tracht dit te bereiken door:
 • a. Het financieel steunen van de aanleg of verbetering van infrastructurele voorzieningen voor senioren
 • b. Het financieel steunen en bevorderen van de bejaardenzorg in het algemeen, alsmede gezondheids- en geestelijke zorg.
 • c. Het financieel steunen van de zorg voor gehandicapte senioren.
 • d. Het financieel steunen van sportfactiliteiten en sportactiviteiten van en voor senioren.
 • e. Het financieel steunen van kunst- en cultuuruitingen voor senioren.
 • f. Alle wettelijke middelen aan te wenden die aan dit doel bevorderlijk zijn.